Disclaimer

NatuurFotografieClub.online doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en actueel is, daarbij soms gebruikmakend van andere bronnen. Toch kan NatuurFotografieClub.online in géén geval aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde of onjuiste informatie die eventueel verzameld is bij derden of die door gebruikers aan deze website is toegevoegd.

Bovendien draagt NatuurFotografieClub.online géén enkele verantwoordelijkheid bij eventuele opgelopen schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of zijn inhoud.

Op deze site komen links voor naar andere websites. NatuurFotografieClub.online biedt géén garantie inzake de juistheid of de werking hiervan en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

Deze disclaimer kan door NatuurFotografieClub.online op elk willekeurig moment worden gewijzigd. In geval van een wijziging zal dit onmiddellijk aan alle leden meegedeeld worden. Toch is het raadzaam deze tekst geregeld opnieuw te consulteren.

Bij vragen of opmerkingen hierover kan je steeds gebruik maken van het contactformulier.