Post in deze groep natuurfoto’s waarbij de mens en/of menselijke activiteit in relatie met de natuur in beeld wordt gebracht.